Axel

Här finns pdf-filer (kräver Acrobat Reader) för nedladdning av Axel-scorer på svenska.

Oxford Shoulder Score kan inte längre ligga tillgängligt här på svenska. Frågor om OSS kan ställas på epost till: healthoutcomes@isis.ox.ac.uk
Det finns ändå möjlighet att använda den utan kostnad om man ansöker här:
OSS hemsida

SCORER SOM SSAS/SECEC REKOMMENDERAR:

Här finns DASH svenska hemsida DASH hemsida

Andra axelscorer med validerad svensk översättning:

SRQ-S är fri att använda, men kontakta gunilla.dahlgren@physiother.umu.se först. Där finns även en lathund för beräkning att få.