Aktuellt

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE 2021

2020-08-31

ÅRSMÖTET FLYTTAS TILL 2021!

Tyvärr är situationen fortsatt för osäker för att hålla ett fysiskt möte. Nytt datum för SSAS årsmöte preliminärt planerat i Trollhättan 22-23 april 2021.

Vi hoppas att pandemisituationen tillåter detta men återkommer med mer information inför nästa vår, och då så snart det är möjligt.

Bästa hälsningar

Styrelsen och Arrangörer