Om registret

Vi registrerar alla operationer i Sverige med implantat i led i axel eller armbåge samt startat 2012 ett register för kirurgisk behandling av instabilitet i axelleden.

För kontaktpersoner:
Skaffa SITHS-kort och kortläsare för inloggning. e.identitet avtal Och kortläsare mm. kortläsare

Ansökan om webb-inloggning för kliniken, formulär för nedladdning.

Skicka till Björn Salomonsson, Ort mott,
Danderyds sjukhus AB 182 88 STOCKHOLM

Om man vill ha tillgång till data ur registret för studier, projekt eller forskning så lämnar man en ansökan till registrens styrgrupp med en beskrivning av planen.
Då bedöms innehåll och förutsättningar, vilka resurser som krävs av registret, samt vad registret kan bidraga med i form av data, kostnadstäckning och personella resurser.
Om man får godkänt på sin ansökan kan data erhållas med tidsbegränsning mot godkänd etikansökan för aktuell analys, eventuellt gemensamt med registret.