Styrelse

SSAS Styrelse 2021-22
Uppdaterad 2021-05-27

Henrik Ahlborg Ordförande
Hanna Björnsson Hallgren Vice Ordf
Erica Arverud Sekreterare
Ulf Sennerby Kassör
Shwan Koschnau Ledamot
Christian Olsson Ledamot
Viktor Hiding Ledamot
Fredrik Isaksson Ledamot Webmaster

Lars Adolfsson Adjungerad, Nationsdelegat SECEC)
Anders Ekelund Adjungerad, SECEC exekutivkommitée

Här finns protokoll från SSAS Styrelsemöten samt SSAS Årsberättelser för nedladdning.
Senaste aktuella protokoll ligger längs ned på sidan.