Ansvariga

Svenska Axel och ArmbågsRegistret ägs och drivs av Svenska Skulder-och Armbågssällskapet.

SSAS Styrelse beslutar om registret.
Ansvarig för axelregistret är Björn Salomonsson.
Registerhållare för axel- och armbågs-registren är Björn Salomonsson.

Sedan några år är SSAS kvalitetsregister ett register med gemensam styrgrupp.
Styrgruppen för SSAS kvalitetsregister består av:
Hans Rahme, Docent (Ordf Styrgr. Armbågsregistret, Tid. Ordf SSAS)
Anders Nordqvist, Docent (Tidigare ordf SSAS)
Björn Salomonsson, Med dr (Registerhållare, Axelregistret, Tid. Ordf SSAS)
Henrik Ahlborg, Med dr (Administratör instabilitetsregistret)
Lars Adolfsson, Professor (Ordf SSAS)
Ritva Elg, patientrepresentant Reumatikerförbundet
Hanna Björnsson, Med Dr, (suppleant SSAS)

Här finns styrgruppsprotokoll:

Senare dokument om kvalitetsregistren hittar du på registersidan, under Startsida i vänsterspalten.

Här finns verksamhetsberättelser för axelregistret.