Aktuellt

Nu finns det nya formulär att ladda ned för rapport till registret. Se till att ha det senaste!

2017-04-05

Formulären är uppdaterade, för rapport av operation är det endast justerade listor av implantatnamn.
Registret har gemensamt med svenska kvalitetsregister avtal om EQ-5D och vi byter till 5-svars alternativet, det kommer att finnas kvar 3-svars året ut.
Ökande volymer och begränsade resurser innebär att vi fokuserar på att sjukhusen rapporterar ingreppen via webben, och att registret sedan håller i uppföljningen.
En fördel med behörighet för egen inmatning från kliniken är att man får tillgång till hela sitt egna registerinnehåll för egen analys.

Preoperativt kan patienter (framför allt planerad operation) erbjudas att fylla i Patientformulär preoperativt. Det rapporteras under registerdelen "WOOS" där båda EQ-5D kommer att finnas parallellt detta år. Fyll i op-rapporten först i registerdelen "Primäroperation" så kan patienten sökas fram med personnummer i "WOOS".
Re-operationer kan rapporteras genom att söka fram patienten med personnummer, om den primära är opererad på samma enhet. Annars rekommenderas att re-operationer skickas till registret för central inmatning.

Tack för hjälpen.