Aktuellt

Nyhet: Dynamisk Årsrapport

2014-11-12

I högermarginalen finns en länk till registrets Dynamiska Årsrapport. Den är fortfarande inte klar till alla delar, och texter och förklaringar kan behöva justeras lite.
Men testa gärna och för den som vill kan man ansöka om behörighet till sin egen kliniks rapport dessutom.
Dock är det inte kontrollerat på den nivån att den kan användas för att ranka resultatet för olika urval.

Synpunkter och annan feedback får gärna lämnas. Om det finns resurser kan den komma att utvecklas i framtiden.

I denna fas finns resultat från Axelregistret i den publika sidan och den klinikvisa delen med inloggning är redo för att ansöka om behörighet till. Inloggning sker med SITHS-kort och HSAID, information om detta finns under "dokument" på sidan.
Adressen är www.ssar-rapport.se

Ansokan inloggning klinikniva.doc