Aktuellt

Lathund över koder i Axelregistret!

2014-01-24

Axelregistret har under året arbetet med att strukturera upp innehållet. Som vi alla vet finns ibland ett flertal alternativa koder att använda, för att ha nytta av koderna i registret så har vi samlat vissa under en gemensam kod, det gäller särskilt de mindre vanliga diagnoserna eller åtgärderna. Registret hoppas att detta kan underlätta för de som rapporterar till registret, och lathunden nedan innehåller de koder som just nu finns att välja på i registret vid inmatning. Vi har även lagt in en textbeskrivning i inmatningsfunktionen för att underlätta vid rapportering via webben.
Finns det ett absolut behov av flera koder så kan man kontakta registret så kan vi komplettera listan.

Lathund Reg koder14.pdf