Info

Patientinfo finns här innehållande resultatprognos vid olika diagnoser och koncept.

Patientinfo2013.pdf