Formulär

Uppdaterad 2021-06-01

HÄR FINNS FORMULÄR FÖR NEDLADDNING (Pre-op, Op-rapport/Reop-rapport).
Dessutom en LATHUND MED DE KODER SOM REGISTRET FÖR NÄRVARANDE REGISTRERAR.

2018 Uppdaterar vi EQ-5D till 5 svarsalternativ, och 3-svar alternativet har nu utgått i uppföljningen. Pre-operativt har vi inte längre tillstånd att låta ladda ned EQ-5D livskvalitet-score från en hemsida.
HÖR AV ER TILL REGISTRET PÅ MAIL FÖR ATT ERHÅLLA EN FIL MED EQ 5D 5L för pre-op score.
Men det går fortfarande att registrera om den lämnas in.

Länk till EQ-5D hemsida här EQ-5D hemsida

Original för utskrift kan t.v. fås från axelregistret direkt.

Här finns formulär att ladda ner (pdf-filer kräver Acrobat Reader) som kan vara aktuella för den som rapporterar patienter till axelregistret.

För patienter att kontakta registret:
Formulär för information, registerutdrag, begränsning av uppföljning samt utträde ur registret.

WOOS score och EQ-5D sammanställs på en sida om man vill på Preoperativt rapportblad.

För att rapportera en operation till registret:
Instruktion till rapportblad.
Rapportblad för att anmäla en operation till registret.
Re-operation har ett separat formulär, och det sänds in centralt med kopia på op-berättele.

Här finns talong för att meddela kontaktpersons uppgifter som pdf-fil (kräver Acrobat Reader) för nedladdning.

VID ÄNDRING, vänligen sänd in de nya uppgifterna så att vi har uppdaterade adresser!

Ansökan om webb-inloggning för kliniken, formulär för nedladdning.

Skicka till Björn Salomonsson, Ort mott,
Danderyds sjukhus AB 182 88 STOCKHOLM