Senaste nytt

SSAS Årsmöte fredag 23 april kl 8.00

Det blir digitalt årsmöte.
Här är kallelse och dagordning.
Mer info om deltagande kommer senare.

Senaste Nytt om SSAS Årsmöte 22-23 April 2021, Med preliminärt program.

Efter ett antal månader där vi två gånger har skjutit upp vårt möte för att kunna komma tillbaka till ett fysiskt möte i Trollhättan så som det ursprungligen var tänkt har vi nu tagit beslut om att genomföra mötet digitalt 22-23 april 2021. SSAS DIGI kommer mötet heta.
Preliminärt program nedan.

Det digitala upplägget innebära att fler kan ta del av programmet än om man behöver komma fysiskt till en plats. Organisationskommittén i Trollhättan kommer att skapa ett högintressant program med samma tema som det inställda mötet 2020. Huvudtemat kommer vara Axelns och Armbågens Instabilitet och vi är glada att kunna hälsa våra huvudtalare välkomna om än nu digitalt. Professor Adam Watts från Wrightington i UK och professor Olivier Verborgt från Antwerpen i Belgien har accepterat vår inbjudan.

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE 2021

ÅRSMÖTET FLYTTAS TILL 2021!

Tyvärr är situationen fortsatt för osäker för att hålla ett fysiskt möte. Nytt datum för SSAS årsmöte preliminärt planerat i Trollhättan 22-23 april 2021.

Vi hoppas att pandemisituationen tillåter detta men återkommer med mer information inför nästa vår, och då så snart det är möjligt.

Bästa hälsningar

Styrelsen och Arrangörer

SECEC-möte 2020 Digitalt på kvällarna i höset

Kvällsaktiviteter hela hösten ersätter det uppskjutna mötet 2020, Polen återkommer med ett nytt försök 2021.
Se de aktuella aktiviteterna på SECEC hemsida, första tillfället är 9 september.
https://www.emma.events/secec2020vc/program/Program

SSAS ÅRSMÖTE SKJUTS PÅ FRAMTIDEN!

OBS! Årsmötet är inställt tills vidare !!

Till följd av pågående pandemi och nyliga regeringsbeslut om sammankomster har styrelsen beslutat att ställa in SSAS årsmöte 23-24:e april.
Den preliminära planen är att skjuta upp mötet till ett datum under hösten. Datum kommer att meddelas så snart situationen medger.
Inom kort kommer även besked om hur inbetalda anmälningsavgifter kommer att hanteras.

Styrelsen genom LA, ordf.

Läs fler nyheter >>